over blog
GoCredible verkrijgt DNB vergunning betaaldienstverlener
21 juni 2021, Wim Krechting

GoCredible ontvangt benodigde betaalvergunning voor verdere groei

Amsterdam, 21 juni 2021 – Betaaldienstverlener GoCredible heeft een betaaldienstverleningsvergunning verkregen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Deze vergunning was noodzakelijk geworden door de groei van het fintechbedrijf en voor uitbreiding van de diensten naar het buitenland.

Ondersteuning van complexe betalingen op groeiende platforms

GoCredible richt zich op de snelgroeiende platformeconomie, van versproducten tot tweedehands auto’s. De complexiteit van betalingen op deze platforms neemt toe. Denk aan multi-split betalingen: wanneer een klant items van verschillende aanbieders in één winkelmandje afrekent, die vervolgens verrekend moeten worden. Maar ook de afhandeling van derdengelden of een vergaande integratie met backoffice-systemen vereist specialistische kennis. GoCredible verzorgt dat voor verschillende platforms. 

Grotere bedragen en internationaal betalingsverkeer

Het bereiken van deze nieuwe mijlpaal is voor GoCredible en zijn klanten belangrijk omdat de betaaldienstverlening nu niet langer beperkt is tot Nederland. Ook het totale bedrag van de betaaltransacties dat GoCredible mag verwerken is niet langer beperkt. “Met name de onder de vrijstelling geldende beperkingen in het betaalvolume waren een blokkade voor verdere groei,” licht ceo Teun Lammers toe. “GoCredible ondersteunt bijvoorbeeld een groot aantal autodealers bij het online verkopen van hun auto’s. Dan gaat het over grote bedragen en loop je dus al snel tegen de beperking in betaalvolume aan.”

Om voor een betaalvergunning in aanmerking te komen, stelt DNB hoge eisen aan de professionaliteit van de organisatie. De compliance moet aantoonbaar op orde zijn, en er moet bijvoorbeeld een raad van commissarissen worden aangesteld. Lammers: “Wij laten hiermee zien dat we als jonge fintech volwassen geworden zijn.”

Betaaldiensten 3 en 5

De vergunning is verleend voor diensten waarmee betalingstransacties, inclusief geldovermakingen, worden uitgevoerd op een betaalrekening bij de betaaldienstverlener van de gebruiker of bij een andere betaaldienstverlener en diensten waarmee betaalinstrumenten worden uitgegeven of aanvaard. (Deze diensten worden in het register van DNB aangeduid met type vergunning 3 en 5.) Hiermee is GoCredible ook geregistreerd bij de European Banking Authority (EBA).

Meer weten?

Bel 085 060 3102 en informeer naar wat GoCredible voor je kan betekenen, of stel je vraag via het contactformulier.

English version:

GoCredible granted Payment License required for further growth

Fully licensed as PSD2 Payment Institution

De Nederlandsche Bank (DNB) has granted payment service provider GoCredible a payment service licence. This licence was necessary because of the growth of the FinTech company and for expansion of the services abroad.

Support of complex payments on developing platforms

GoCredible focuses on the fast-growing platform economy, from fresh products to used cars. The payments on these platforms are becoming increasingly complex. For instance, think of multi-split payments: a buyer pays for items from different suppliers in one checkout, which must be settled subsequently. Other examples are the handling of third-party funds or a substantial integration with back office-systems requiring specialist knowledge. GoCredible takes care of this for different platforms. 

Larger sums and international payments 

Reaching this milestone is important for GoCredible and its clients because payment services are no longer limited to the Netherlands. Even more, the total amount of the payment transactions that GoCredible is allowed to process is no longer restricted. “The restrictions on payment volume, in particular, applicable under the exemption were a barrier to further growth,” CEO Teun Lammers explains. “GoCredible supports a large number of car dealers in selling their cars online, for example. This involves large amounts, so we quickly reached the limits of payment volume.”

To be eligible for a payment licence, DNB makes high demands upon an organisation’s professionalism. Compliance must be demonstrably well organised, and a supervisory board must be appointed, for example. Lammers: “This shows that we have grown up as a young FinTech.”

The licence has been granted for services that perform financial transactions – including transfers of funds – on the payment account of a user’s payment service provider or of another payment service provider, and for services that issue or accept payment instruments. (These services are indicated in the DNB’s register as licence types 3 and 5.) GoCredible is now registered with the European Banking Authority (EBA).

Get in touch

Like to find out what our payment solutions can do for your business? Call +31 85 060 3102 or share your request with us.

Kapitaal op Maat kiest voor GoCredible