Beloningsbeleid

Beheerst beloningsbeleid

GoCredible voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met onze strategie en risicobereidheid, de doelstellingen van de organisatie en waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van onze klanten en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die op ons rust.

Geen ongewenste prikkels

Het beleid van GoCredible is erop gericht om ongewenste prikkels bij haar medewerkers te voorkomen die deze belangen kunnen schaden. GoCredible heeft daarom in haar bedrijfsvoering geen criteria en prestaties opgenomen waaraan een variabele beloningscomponent is gekoppeld. Er zijn derhalve géén medewerkers waaraan beloningen zijn toegekend met een variabel bestanddeel.

Beheerst beloningsbeleid GoCredible, juni 2020