Disclaimer

Door deze site te bezoeken, ga je akkoord met de voorwaarden zoals die op deze site vermeld staan. Deze website is bedoeld voor het verstrekken van algemene informatie. GoCredible heeft haar website zo ingericht dat deze op computers maar ook op mobiele apparatuur toegankelijk zou moeten zijn. Door de nagenoeg ontelbare combinaties van apparatuur, operating systemen, versies en beveiligingsprogramma’s, kan GoCredible een optimale werking van haar website niet in alle gevallen garanderen.

GoCredible maakt voor het leveren van haar diensten en aanverwante prestaties gebruik van door derden geleverde diensten of producten. GoCredible is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn en functioneren van deze door derden geleverde diensten of producten. GoCredible spant zich in om haar bezoekers en gebruikers optimaal te informeren over de beschikbaarheid en werking van haar diensten.

GoCredible kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd aangeleverde gegevens van derden, tenzij bij GoCredible sprake is van opzet of grove schuld. Bezoekers worden erop gewezen dat doorverwijzingen naar andere websites uit serviceoogpunt worden gedaan. De verwijzing is direct nog indirect gecontroleerd. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor beoordeling en geschiktheid van deze doorverwijzing. GoCredible draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid, tenzij bij GoCredible sprake is van opzet of grove schuld.

GoCredible is een gedeponeerd merk. Onze naam, onze productnamen en ons logo mogen dus niet zonder onze schriftelijke toestemming gebruikt worden.

Klachten kunnen gericht worden aan “klacht@gocredible.nl”.

GoCredible staat geregistreerd bij De Nederlandsche Bank als Betaaldienstverlener, vrijgesteld van toezicht. Op deze site en de diensten van GoCredible is Nederlands recht van toepassing.

© GoCredible, april 2018