Privacybeleid

GoCredible respecteert je privacy, je persoonlijke gegevens en de keuzes die je hierin maakt. Daarom behandelen wij je gegevens vertrouwelijk. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving die geldt voor het verwerken van persoonsgegevens en nemen maatregelen om deze gegevens te beschermen. De redenen voor de verwerking van persoonsgegevens liggen vast in onze melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1638411.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Dit zijn onder andere naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens krijgen wij als je bijvoorbeeld onze website bezoekt, een account aanmaakt of een transactie verricht. Er bestaan ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens die iets over het gedrag van een persoon kunnen zeggen. De bijzondere persoonsgegevens die GoCredible vastlegt zijn die gegevens die de veiligheid en integriteit van GoCredible en de financiële sector waarborgen, waaronder begrepen het onderkennen, onderzoeken en bestrijden van fraude of poging tot fraude.

Doeleinden van gebruik

GoCredible verwerkt persoonsgegevens voor: (1) relatiebeheer, (2) het ondersteunen van een GoCredible transactie, (3) het tonen van de voertuigeigenschappen, (4) het uitvoeren van de betaaldienst, daaronder begrepen het ontvangen, bewaren en uitbetalen van gelden, (5) aanbieden van aanvullende producten en diensten, (6) de website en de betaaldienst zo optimaal mogelijk te laten functioneren, (7) het maken van analyses en (8) het nakomen van wettelijke verplichtingen. Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan GoCredible groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen ook kan GoCredible persoonsgegevens openbaar maken en/of verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden. Ook kunnen we persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen GoCredible, haar Gebruikers en medewerkers, en voor deelname aan waarschuwingssystemen ter voorkoming van fraude.

Persoonlijke aanbiedingen

GoCredible kan je persoonsgegevens verwerken voor promotieactiviteiten en persoonlijke aanbiedingen. Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kun je tevens op het opgegeven e-mailadres benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Daarnaast kunnen persoonsgegevens uit je account en transacties worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en producten of diensten van GoCredible, haar groepsvennootschappen, samenwerkende partners en/of derden. Als je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor marketing doeleinden, kun je dit kenbaar maken aan GoCredible. De gebruiker kan zich hiervoor afmelden door je af te melden voor de diensten van GoCredible. Dit doet de gebruiker door vanaf zijn e-mailadres, zoals dat bekend is bij GoCredible, een verzoek te sturen naar “deactiveer@gocredible.nl”. Lopende betaaltransacties worden uiteraard nog gewoon afgewikkeld.

Gegevens inzien?

Je kan gebruikmaken van je recht op inzage in je persoonsgegevens en andere verstrekte gegevens door ons een e-mail te sturen met het verzoek om aan te geven welke gegevens wij van je hebben. Binnen 14 dagen ontvang je van ons bericht. Als er onverhoopt iets niet klopt in je gegevens kun je ons ook verzoeken de gegevens aan te passen of te verbeteren. Gegevens die noodzakelijk zijn om de betaaldienst te verlenen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen kan GoCredible niet aanpassen. Om zeker te weten met wie wij communiceren kunnen wij om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs vragen.

Actuele gegevens

Het is mogelijk dat GoCredible je benadert met het verzoek om je gegevens te bevestigen of te actualiseren. Op deze manier beschikken wij over actuele gegevens. Je kan ook uit eigen beweging je contactgegevens actueel houden. Je kunt bij je gegevens door in te loggen met je e-mailadres en wachtwoord.

Bewaren van gegevens

Om aan wettelijke vereisten te voldoen bewaren we je gegevens. We bewaren je transactiegegevens 15 maanden lang. Je accountgegevens bewaren we maximaal 7 jaar. De termijn geldt vanaf je laatste inlog.

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd en aangepast worden aan de laatste ontwikkelingen of voorschriften.


versie 1 maart 2016