over blog

Maak kennis met… | Matthijs Snijder

12 mei 2022, Wim Krechting

Maak kennis met Matthijs Snijder, Compliance Manager bij GoCredible.

Hoe ben je gekomen waar je nu bent?

Inmiddels ben ik ruim 21 jaar actief binnen de financiële sector. Voorheen ben ik werkzaam geweest binnen een effectenbedrijf (beurs en clearing), het bankwezen (investment banking) en bij institutionele beleggers, op het gebied van riskmanagement, wet- en regelgeving en compliance.

In 2018 ben ik met een compagnon een onderneming gestart, FARE Capital, een fund manager voor financiering van kleinere ondernemingen. Gestaag bouwen we aan onze onderneming. Zodoende kan ik ook nog andere werkzaamheden verrichten die mij interesseren en energie geven. GoCredible is daar een mooi voorbeeld van.

Wat doe je bij GoCredible?

Binnen GoCredible vervul ik de rol van compliance manager. Hierbij geef ik intern advies op het gebied van compliance vraagstukken. Dit kan variëren van vraagstukken die betrekking hebben op (interpretatie van) wet- en regelgeving, kwesties van reputationele aard, tot systeem gerelateerde aspecten.

Waarom koos je ervoor om deel uit te maken van het GoCredible team?

Van het begin had ik een klik met het team van GoCredible. De organisatie is relatief jong, maar het team is divers en brengt een flinke dosis aan ervaring mee. Daarnaast heerst er een ondernemende sfeer, hetgeen mij persoonlijk als ondernemer ook aanspreekt.

Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt?

Het advies van mijn vader: ga werken! Dat klinkt wellicht wat vreemd, maar ik heb van huis uit altijd meegekregen dat je veel kunt opsteken van werken. Toen ik op jonge leeftijd worstelde met keuzes over wat ik later zou willen worden, gaf mijn vader dit advies. Ergens aan de slag gaan en gaandeweg ontdekken wat goed past en wat je uiteindelijk wil doen binnen het werkveld. Een goed advies. Ik heb alle mogelijke baantjes gehad in de loop der tijd, ben in allerlei sectoren actief geweest en heb een enorme diverse groep aan mensen leren kennen. Volgens mij kan geen beroepskeuzetest of cito toets deze uitkomst voorspellen.

Wat is je lijfspreuk?

Een leven lang leren. Blijf je ontwikkelen, wees nieuwsgierig, neem niets als vanzelfsprekend aan en wees niet bang om je daarbij kwetsbaar op te stellen. Vooringenomenheid en gebrekkige kennisdeling beschouw ik persoonlijk als één van de grote bedreigingen binnen groeiende en grote organisaties.

Waarvoor mogen mensen je wakker maken?

Een wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ik kan dat zeggen, want het is mij ook overkomen, dat ik daarvoor wakker gemaakt werd. Ik ben altijd al een groot fan van de duinen, kom er graag en regelmatig. Maar wanneer je daar loopt, net rond zonsopgang, uitgestorven, magisch! 

Welke grote verandering zie jij op jouw vakgebied en hoe gaat dit klanten van GoCredible helpen om voorop te blijven lopen?

Dit is een heel interessante periode. Enerzijds poogt de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving meer flexibiliteit te geven, in de gedachte dat innovatieve marktpartijen een betere oplossing kunnen bieden voor de bestaande vormen van (financiële) dienstverlening. Tegelijkertijd wordt het pakket aan bestaande wet- en regelgeving alsmaar verder aangescherpt, waar het gaat om de maatregelen die instellingen dienen te treffen ter voorkoming van terrorismefinanciering, witwassen, maar ook actie die verwacht wordt op het gebied van (vermeende) corruptie, of fraude.

De drempel voor toetreding wordt steeds hoger. Er is toenemende behoefte aan partijen die enerzijds het business model van de klant goed begrijpen en anderzijds de klant goed van dienst kunnen zijn op het vlak van de toenemende druk uit hoofde van wet- en regelgeving.   

Neem contact op met Mathijs via LinkedIn!


Trots op onze samenwerking met Mercedes Vans NL!