over blog

E-Commerce live! 2109: The platform economy has arrived!

27 juni 2019, Wim Krechting

The platform economy has arrived!

Met deze woorden verwelkomde GoCredible haar publiek op Emerce E-Commerce Live! 2019. Het centrale thema: ‘future of payments’. Ons antwoord: ‘wij weten waar het naar toe gaat!’ Op steeds meer plekken wordt ‘samen gewerkt’. De opkomst van marketplaces, bemiddelings- of handelsplatformen is niet tegen te houden. Allemaal tot groot genoegen van consumenten. Zij vinden alle aanbieders op één plek en worden in de watten gelegd gedurende hun klantreis.

Onlosmakelijk onderdeel van deze klantreis is de betaling. Deze is misschien wel makkelijk, maar niet altijd risicoloos georganiseerd. Gemak en snelheid van betalen zit voornamelijk aan de voorkant. Maar daarna is er weinig aandacht voor de verdere afhandeling van het geld. En hier heeft de toezichthouder vanuit PSD2 een grotere rol gekregen waar het platform iets mee moet. Met onze Smart Contracts draaien wij volop mee in dit speelveld. Door betalingen vooraf van kenmerken te voorzien, zijn wij in staat om de route en verdeling van ontvangen geld feilloos af te handelen.

Innovatie

Platforms hebben hun bestaansrecht verdiend door hun klant goed te kennen en daarop te acteren. Hoewel vaak in één begrip genoemd, bestaan er toch enkele variaties. Zo zijn er de platformen die verschillende aanbieders toegankelijk maken. Dit is bijvoorbeeld Uber, of dichterbij huis, bol.com. Het afrekenmodel is transactie gerelateerd.

De variant die daar veel op lijkt biedt haar diensten aan op abonnementsbasis. Denk aan Netflix of Spotify; ook hier is individueel aanbod makkelijk toegankelijk gemaakt door een periodieke betaling. Transacties zijn namelijk zo frequent en zo klein dat afrekenen per aankoop gewoon niet mogelijk is.

En nu we het toch over innovatie hebben, er zijn platformen en samenwerkingsverbanden die een klant misschien niet eens waarneemt. Dit zijn de Internet of Things (IoT) toepassingen waar verschillende aanbieders samen één product aanbieden. Stel je een autowasserette voor; het product bestaat uit water, zeep, was, apparatuur, elektriciteit en een locatie. Ook hier zijn transacties frequent en de bijbehorende betalingen per transactie heel klein. Al naar gelang het gekozen wasprogramma wordt de klantvergoeding verdeeld over de leveranciers, maar dan wel op een efficiënte manier.

Rode draad

In alle deze platformvarianten is een rode draad te herkennen. Het klantgeld loopt via een andere route dan tussen afnemer en aanbieder; het platform zit nu overal tussen. Dat is ook niet vreemd, want zij willen beloond worden voor hun dienstverlening. Maar het afhandelen van deze klantgelden – de zogenaamde derdengelden – door het platform, draagt wel een risico in zich. Het platform is nu wel betaald, maar wordt de verkoper dat ook? En is het geld er ook nog als de koop niet doorgaat? Derdengelden zijn geen werkkapitaal voor het platform, dat is vragen om problemen. Met de toename van platforms is dit een groter risico geworden.

Europa heeft met haar PSD2 richtlijn op onderdelen ook ingegrepen. Men zag het volume van deze geldstromen exploderen maar het toezicht en de controle erover juist afnemen. Een deel van de derdengelden is nu onderworpen aan de Wft en Wwft. Dit betekent niet veel anders dan dat in veel situaties het afhandelen van derdengelden een vergunningsplichtige activiteit is geworden met alle kosten, inspanning en monitoring die daarmee gepaard gaat. Een behoorlijke belasting die niet tot het echte expertisegebied van het platform hoort en geen waarde toevoegt. Er zijn andere partijen die zich bekwaamd hebben in betalingsverkeer en dit veel beter kunnen dan de meeste platforms ooit zelf zouden kunnen.

Als optie om niet onder de Wft te vallen wordt regelmatig de handelsagent-constructie genoemd. Omdat je hiermee in het belang van een van de partijen in een transactie handelt, blijft er toch een risico in de keten aanwezig. Ook voor de agent zelf. Overigens valt een handelsagent ook onder wetgeving. Het ene toezichtskader ruil je als het ware voor een ander toezichtskader in. Het ontwijken van kosten en inspanning heeft een prijs in de vorm van een hoger risico. Wat ons betreft is dat niet wenselijk en onnodig.

Kies een echte oplossing

Afgezien van de wettelijke eisen, wil een succesvol platform haar klanten (zowel aan vraag- én aanbodzijde) ook een risicovrije participatie bieden. Als platform moet je de derdengelden zorgvuldig behandelen en op zoek gaan naar een oplossing waarmee je je als platform – wederom – kan onderscheiden. Zoek niet naar een oplossing om van wettelijke eisen weg te blijven, want daarmee blijft altijd ergens een risico aanwezig in de keten, maar denk vanuit je klanten. Zij bepalen uiteindelijk jouw succes.

Smart Contracts

GoCredible is gespecialiseerd in het wegnemen van risico’s in het betalingsverkeer voor de deelnemers. Wij doen dit door aan elke betaling vooraf de kenmerken te koppelen zoals die betaling behandeld moet worden: bijvoorbeeld de frequentie, inhouding van vergoedingen, de timing van doorbetalen en wie de begunstigden zijn. Ongeacht of er sprake is van online betalingen, overboekingen of pin is de betaling naadloos in de klantreis te integreren.

En doordat met Smart Contracts een efficiënte financiële logistiek gerealiseerd wordt, zijn hier ook nog de nodige voordelen te behalen. Het debiteurenrisico voor het platform en deelnemers is geëlimineerd, overbodige administratieve handelingen worden vermeden en een eventuele DNB-vergunning voor het behandelen van derdengelden is niet meer nodig; die koop je nu per transactie in. Verder kun je probleemloos cross-sell mogelijkheden in je platform opnemen. Onze ‘Smart Payments’ oplossing is dus ook nog eens slim.

Onze Smart Contracts aanpak zorgt dat je voorbereid bent op nieuwe platformmodellen en compliant bent met wetgeving, zonder aan flexibiliteit in te boeten of onnodige risico’s aan te gaan. Onze betaaloplossing past naadloos in de huidige trend van platformification. Een extra opportunity om je te onderscheiden.

Meer weten?

Wil je onze hele presentatie op E-Commerce live! teruglezen? Stuur een e-mail naar t.lammers@gocredible.nl, w.krechting@gocredible.nl of een LinkedIn invite en je ontvangt het transcript!

Bootrent: ‘profit by platformification’