Privacyverklaring

Introductie

Bij het gebruik van onder meer de betaaldienst SmartP en de websites van GoCredible verzamelen wij persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. Omdat wij het vanzelfsprekend vinden persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen, nemen wij ook maatregelen om deze gegevens te beschermen.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn GoCredible en zijn de bedenkers van onder andere de betaaldienst SmartP. Dit is een van onze diensten waarmee wij transacties tussen een koper en verkoper veiliger en betrouwbaarder maken.
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

GoCredible BV
Hogehilweg 20
1101 CD Amsterdam
contact@gocredible.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Deze gegevens krijgen wij als je onze website bezoekt, een terugbelverzoek doet, een betaaltransactie verricht, een identificatiebetaling doet, een overeenkomst met ons sluit of ons volgt op social media. Omdat wij een betaaldienstverlener zijn, volgt het verzamelen en werken van een aantal persoonsgegevens ook uit wettelijke verplichtingen die voor een betaaldienstverlener gelden. Navolgende persoonsgegevens kunnen verzameld worden:

Website bezoek en applicatiegebruik:

Terugbelverzoek:

Betaaltransactie SmartP:

Betalingen, incasso en overboekingen

Identificatiebetaling of screenshot internetbankieromgeving:

Overeenkomst

Social media (volgen en delen)

 

Doeleinden van gebruik

GoCredible verwerkt de persoonsgegevens voor:

Ook kunnen we persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen GoCredible, haar gebruikers en medewerkers, en voor de bescherming van de integriteit van het betalingsverkeer.

 

Verstrekking aan derden

Bij de verwerking van persoonsgegevens en haar dienstverlening, kan GoCredible groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele verwerkers inschakelen.

Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden, tenzij dit op grond van wet- of regelgeving een verplichting is, dan wel noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude, bedrog of oplichting.

 

Persoonlijke aanbiedingen

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, kan GoCredible je persoonsgegevens gebruiken voor promotieactiviteiten en persoonlijke aanbiedingen van GoCredible, groepsmaatschappijen, samenwerkende partners en/of geselecteerde derden. Deze toestemming voor het ontvangen van commerciële berichten kan je intrekken via een commercieel bericht.

 

Beveiliging

GoCredible zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde databases die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van GoCredible, of medewerkers onder toezicht van GoCredible. GoCredible spant zich in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik van gegevens.

 

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

Als betrokkene heb je een aantal rechten. Dit betreft het recht op inzage, correctie, vergetelheid, dataportabiliteit en het beperken van de verwerking. Het is mogelijk kosteloos inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die door GoCredible zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst te laten aanpassen of verwijderen indien er geen gronden aanwezig zijn die dit belemmeren. Voor een verzoek hiertoe volstaat een e-mail naar contact@gocredible.nl of een schriftelijk verzoek naar het eerder genoemde adres. GoCredible reageert binnen 14 dagen. Om zeker te weten met wie wij communiceren kunnen wij om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs vragen. Gegevens die noodzakelijk zijn om de betaaldienst te verlenen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen kan GoCredible niet aanpassen.

 

Bewaren van gegevens

Om aan wettelijke vereisten te voldoen, bewaren we je gegevens. Transactie- en accountgegevens bewaren we maximaal 7 jaar. De termijnen gelden vanaf je laatste transactie of betaling.

 

Niet eens met iets?

Het is mogelijk dat je het niet eens bent met een behandeling van je persoonsgegevens. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij GoCredible via klacht@gocredible.nl of per post. Ook heb je altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring (versie 2019-I) kan wijzigen.