oplossingen splitP

‘Platformification’

Op steeds meer plekken werken partijen vernieuwend samen. Er ontstaan platformen en andere samenwerkingsvormen. Met beloftes aan veeleisende consumenten die waargemaakt moeten worden.

Binnen deze trend van ‘platformification’ en ‘integration’ neemt het betalingsverkeer een steeds prominentere rol in. Niet alleen omdat de complexiteit toeneemt, maar ook door de met PSD2 aangescherpte wet- en regelgeving.

In het gevecht van overheden en toezichthouders tegen financiële criminaliteit wordt de regelgeving rond het betalingsverkeer steeds strenger. Wie voorheen nog gebruik kon maken van vrijstellingen en uitzonderingen, wordt tegenwoordig eerder als vergunningsplichtige aangemerkt.

Slimme splitP betaaldienst

SplitP is de slimme conditionele betaaldienst voor het managen van geldstromen. SplitP beheert het geld en betaalt gesplitst uit aan alle begunstigden. Alles volgens heldere condities.

SplitP is daarmee dé financieel-logistieke oplossing bij complexe geldstromen die wij voor alle betaalvormen kunnen inrichten.

GoCredible neemt onnodige belasting van het platform over. Door je betalingen af te handelen via het Smart Contracts Platform van GoCredible voldoe je aan alle voorwaarden. Zo ben je verlost van verantwoordelijkheid en bijzaken die niet tot je core business horen.

De betaaldienst splitP is geheel rond de actuele PSD2-wetgeving gebouwd en is een unieke toepassing in het overnemen van de vergunningplicht bij derdengelden. Elke ondernemer die “in de geldstroom” zit moet namelijk maatregelen nemen om geld dat van derden is te beschermen.

Multi-split met splitP

Onze expertise is Smart Payments. Dit zijn betalingen waarvan de vooraf gemaakte afspraken eenduidig geprogrammeerd zijn in een digitale opdracht. Volgens de eisen van jouw onderneming of branche, bepaal je de condities van de betalingen.

Als meerdere partijen deel uitmaken van de transactie is het met splitP mogelijk om één klantbetaling meervoudig te splitsen. Alle begunstigden ontvangen automatisch het deel waar zij recht op hebben. Als platform collecteer je de koopsom en je eigen succesfee in één klantbetaling.

GoCredible splitP maakt het mogelijk.

PSD2

De tweede Payment Services Directive, ook wel PSD2 genoemd, is het logische vervolg op PSD1. PSD1 stamt uit 2007 en had tot doel het creëren van één uniforme betaalmarkt in de Europese Unie. PSD2 bouwt hierop verder en opent de weg de ontwikkeling van nieuwe betaaldiensten, zodat er meer innovatie en concurrentie ontstaat. Op basis van deze richtlijn is per 19 februari 2019 de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Burgerlijk Wetboek geactualiseerd.

Impact van PSD2

Door PSD2 krijgen consumenten krijgen meer rechten en bescherming. Voor ondernemers zijn ook kansen gecreëerd met nieuwe betaalmogelijkheden. Maar het is de aangescherpte houding tegenover derdengeld, die dwingt om in actie te komen. Elke ondernemer die ‘in de geldstroom’ zit moet maatregelen nemen om dit geld te beschermen. En dat heeft grote impact, vooral als betalingsverkeer niet tot je dagelijkse routine behoort.

De oplossing

De oplossing is om het betalingsverkeer uit te besteden aan de juiste betaaldienstverlener. GoCredible is hierin gespecialiseerd, omdat een nieuwe inrichting niet enkel het simpel omleiden van de geldstroom is. Dit vergt een weloverwogen herinrichting van meerdere geldstromen zonder dat dit de klantreis schaadt. En zonder dat jouw belangen als platform en die van je aanbieders daar onder lijden. Wij nemen de geldstroom over zodat je als platform nooit in het bezit bent van derdengelden en daarmee voldoet aan de PSD2-regels.

Download
Derdengelden onder PSD2
Download
Online betalingen voor je online autoshowroom