over blog

Dag van de Privacy

27 januari 2022, Wim Krechting

Privacy is voor gebruikers en klanten steeds belangrijker, hier is in toenemende mate aandacht voor. Dat lijkt soms op gespannen voet te staan met andere wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wwft. GoCredible heeft haar processen en applicaties opgezet conform de laatste richtlijnen en mogelijkheden. Zo hanteren wij geen papieren proces voor het verwerken van persoonsgegevens en legitimatiebewijzen. 

Binnen onze onboardingsmodule toont de klant ons digitaal het legitimatiebewijs. AI-technologie wordt gebruikt voor het verifiëren van de identiteit. Indien gevalideerd, dan wordt ervoor gezorgd dat via beveiligde verbindingen de wettelijk benodigde gegevens worden verkregen. Wij slaan daarbij alleen op wat mag en enkel wat benodigd is om aan wettelijke eisen te voldoen. 

Wij gebruiken hiervoor een solide oplossing die specifiek ontwikkeld is voor de financiële dienstverleners. Deze oplossing zorgt ervoor dat de privacy van onze klanten maximaal gewaarborgd is. Daarnaast heeft dit ook als voordeel dat het gemak biedt voor onze gebruikers, zij hoeven namelijk geen app te downloaden. Op deze manier leggen wij geen gegevens vast die niet nodig zijn. Hoe minder vastlegging, hoe minder gevaar voor een inbreuk op de privacy!

De Dag van de Privacy is een initiatief van de Raad van Europa om consumenten op hun rechten te wijzen. 

Trots op onboarding module!